طراحی لوگو نت هستی چینود

طراحی لوگو گروه موسیقی نت هستی

لوگوی نت هستی برای گروه موسیقی نت هستی طراحی شده.
سازهای این گروه، دف ( این ساز، قدمت پنج تا هفت هزار ساله داره و در سنندج کنونی پیدا شده) و تنبور ( این ساز هم قدمت سه تا پنج هزار ساله داره ) هست؛ برای همین هم از هر دو ساز برای طراحی لوگو استفاده شده.
المان دیگه‌ای هم که برای این لوگو استفاده شده نت موسیقی هست که با ساز تنبور ترکیب شده.
برای اینکه ماهیت دف و تنبور ازبین نره و به راحتی قابل مشاهده باشه، تیم ما از بافت فیزیکی مشابه هر ساز استفاده کرده و به عبارتی لوگو، بافت طبیعی ساز رو داره.
تیم طراحی چینود

طراحی لوگو نت هستی
طراحی لوگو