نمونه طراحی لوگو چینود

طراحی لوگو شرکت چیدون

لوگو چیدون یک لوگو برای سایت فروشگاه آنلاین محصولات هست که در اون از نماد قطره آب و گندم استفاده شده
قطره آب به منظور برکت و باروری و گندم به منظور رویش و رشد و پیشرفت و ترقی است.
تیم ما با تلفیق و ترکیب قطره های آب و گندم با حرف چ که اول حرف چیدون هست این لوگو رو طراحی و اجرا کرده.
استفاده از رنگ سبز آبی برای قطره آب بیانگر فرهنگ ایرانی و رنگ خود قطره آب هست و رنگ زرد برای گندم در واقع هم به منظور رنگی گندم و هم برای هارمونی پیدا کردن برای سبز آبی استفاده شده.

طراحی لوگو چیدون
طراحی لوگو