طراحی لوگو معبد تن

 

طراحی لوگو معبد تن در زمینه سلامت 

این لوگو، لوگوی شخصی برای یک ماساژتراپیست هست. از اونجایی که ماساژ در مرحله اول روی جسم و بعد روی روح و آرامش فرد تاثیر میذاره، تیم طراحی ما تصمیم گرفت از المان های شاخصی مثل دست ( ماساژ) ، بال ( رهایی و آرامش ) و انسان ( مراجعه کننده) استفاده کنه؛ با این چیدمان که دست به بال تشبیه شده و فرم اسپیرال ( حلزونی) که در بال دیده میشه، روی قلب انسان هم هست، به این معنی که آرامش رابطه مستقیم با قلب و روح داره.
از طرفی تمام این عناصر در فرم دایره قرار گرفتن چون دایره نماد روحانی بودن و چرخه بدون پایانه.
در آخر از رنگ سبزآبی استفاده کردیم تا این حالت روحانی و آرامش رو به حد اعلای خودش برسونیم.

طراحی لوگو معبد تن
طراحی لوگو