طراحی سایت چینود

طراحی سایت شخصی و تولید محتوای آبان خادمی

 

در این سایت با توجه نیاز های یک سایت شخصی تولید محتوا قسمت های مختلفی طراحی شد تا در ارائه محتوا مانعی نباشد .

امکانات سئو و بهینه بودن سایت از امکانات اصلی این سایت می باشد 

با توجه به درخواست کاربر این تم نزدیک به تم پیج رسمی اینستاگرام طراحی شده

این وب سایت در دو تم کلی برای موبایل و ویندوز طراحی شده 

طراحی سایت چینود